“La nostra capacitat per transformar la Terra ha promogut la il·lusió que controlem la naturalesa, que d’alguna manera, estem separats d’ella (…). En l’actualitat, la nostra supervivència com a espècie depèn de la nostra capacitat per adaptar el nostre entorn a nous procediments.

La solució a aquest tema, fonamental en la nostra època, determinarà la nostra viabilitat com a espècie. Hem d’adaptar les nostres institucions i els nostres edificis, paisatges i assentaments a aquest objectiu”

 

Anne Whiston Spirin “Architecture in the Landscape: twoaerd a Unified Vision” en Landscape Architecture, 80, agost de 1990.

El Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat (CACiS) El Forn de la Calç és una iniciativa privada sense ànim de lucre fundada a l’any 2008, que rep el suport de l’Ajuntament de Calders i la Generalitat de Catalunya.

 

El Centre rep el nom del conjunt d’edificacions que el formen, un valor arquitectònic industrial recuperat que ha estat convertit en un dels 150 edificis del Patrimoni Industrial Català.

 

L’associació que gestiona el centre i les seves activitats està formada per un grup interdisciplinari d’artistes independents, científics del sector mediambiental i educadors.

OBJECTIUS DEL CENTRE

PATRIMONI

ART

Suport a la producció

agents del pensament, siguin de l’art, la ciència o qualsevol altra disciplina amb interès en els camps de l’experimentació, l’ecologia i la sostenibilitat.

 

Una proposta expositiva vinculada al treball artístic sobre la natura, la crítica social i el medi ambient.

EDUCACIÓ

Art i medi

artistes, professorat, escoles, públic en general…) trobin un espai adient per relacionar-se i entendre millor la pràctica de l’art contemporani.

 

Exposició

 

Un espai per trencar la fissura entre la creació i la producció artístiques i la recepció per part del públic. Amb una voluntat pedagògica sobre els llenguatges i discursos de l’art contemporani.